Rusocin

RUS 02 – RUSOCIN RONDO od strony obwodnicy

- billboard znajduje się w Rusocinie przy rondzie łączącym drogi z Gdańska, Tczewa, oraz obwodnicy Trójmiejskiej
- bardzo dobry najazd dla wszystkich zjeżdżających z Trójmiejskiej obwodnicy w stronę Gdańska lub Tczewa
- Rondo w Rusocinie stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny – z uwagi na to panuje tu bardzo duże natężenie ruchu samochodowego

RUS 01 – RUSOCIN RONDO od strony ronda

- billboard znajduje się w Rusocinie przy rondzie łączącym drogi z Gdańska, Tczewa, oraz obwodnicy Trójmiejskiej
- bardzo dobry najazd dla wszystkich przemieszczających się drogą krajową nr 1 zarówno od strony Gdańska, jak i Tczewa
- Rondo w Rusocinie stanowi bardzo ważny węzeł komunikacyjny – z uwagi na to panuje tu bardzo duże natężenie ruchu samochodowego