Przodkowo

PRZO 01 – Przodkowo Gdańska w kierunku Trójmiasta

- billboard znajduje w Przodkowie przy ul. Gdańskiej
- bardzo dobry i długi najazd dla wszystkich kierujących się z Przodkowa w stronę Trójmiasta
- stały, bardzo duży ruch gwarantuje dużą ilość kontaktów wzrokowych